MEDISCHE OEFENTHERAPIE

Wat is Medische OefenTHERAPIE ?

Medische oefentherapie maakt deel uit van bijna elke kinesitherapeutische behandeling. Naargelang het beoogde doel wordt er een oefenprogramma op maat opgesteld. Dit oefenprogramma wordt progressief opgebouwd, zodoende verhoogt uw belastbaarheid. De oefeningen starten eenvoudig en evolueren naar functionele bewegingen, toegespitst op de voor u (sport)specifieke doelstellingen.  Aanvullend wordt er een thuisoefenschema opgesteld. 

Letsels die hiervoor in aanmerking komen zijn o.a.: peesletsels, whiplash, rotator cuff problematiek, frozen shoulder, tenniselleboog, facetartrose, bekkeninstabiliteit, RSI, patellafemorale klachten, kruisbandletsels, achillespeestendinopathie, inversie trauma,…