KINETEAM BRASSCHAAT
Kineteam-Brasschaat-Julialei 22

Praktisch

Wat meebrengen voor een eerste afspraak?

Bij de eerste afspraak brengt u het doktersvoorschrift mee, samen met 2 klevertjes van de mutualiteit. Het is nuttig om eventuele onderzoeksverslagen en protocols van medische beeldvorming (RX, echografie, NMR,...) mee te brengen. Huisbezoeken kunnen ook aangevraagd worden indien de patiƫnt zich niet zelfstandig kan verplaatsen. Dit dient dan specifiek op het voorschrift vermeld te staan.

Betaling en terugbetaling:

Wanneer de behandelreeks ten einde is, wordt het getuigschrift voor verstrekte hulp en het doktersvoorschrift meegegeven samen met een overschrijvingsformulier. U kan met bancontact betalen. Alle kinesitherapeuten zijn geconventioneerd. Bij het indienen van het getuigschrift aan de mutualiteit, hebt u recht op terugbetaling volgens de door het RIZIV vastgestelde hoegrootheid.

Behandelingsuren:

Behandelingen gebeuren op alle weekdagen na afspraak. Wij zijn open van 8u30 tot 20u. Wij vragen om minstens 12 uur op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op een afspraak, zoniet zijn wij genoodzaakt de behandeling aan te rekenen. Afspraken kunnen gemaakt worden via persoonlijk of telefonisch contact. Tijdens het weekend en op feestdagen wordt er niet behandeld, tenzij op doktersaanvraag.

spacerJulialei 22 bus 1 - 2930 BRASSCHAAT - tel 03-651 64 07 - info@kineteam.bespacercreatie: KLIK-Graphics 2014