KINETEAM BRASSCHAAT

KINESITHERAPIE

MANUELE THERAPIE

HANDREVALIDATIE

SPORTREVALIDATIE

MEDISCHE TRAININGSTHERAPIE

CORE TRAINING

PRE EN POSTNATALE KINE

ENDERMOLOGIE

Praktijk

Praktijk

Wervelkolom

Manuele therapie

Core Training

Handrevalidatie

Core Training

Medische trainingstherapie

Sporttraining

Endermologie

Kinesitherapie

Kinesitherapie kan opgesplitst worden in twee onderdelen: therapeia (verzorging, behandeling van het lichaam) en kinesis (beweging).

Een kinesitherapeut zorgt ervoor dat iemand die beperkt is in zijn functioneren, behandeld wordt met bepaalde mobilisaties en oefeningen, fysische en technische toepassingen om zo het lichaam terug te herstellen naar zijn oorspronkelijke functie. Elke revalidatie is individueel en wordt opgesteld naar uw noden.

Het vakdomein is de laatste jaren erg gegroeid en ontwikkeld waardoor kinesitherapie enorm geëvolueerd is en een essentiële steunpilaar geworden is binnen de revalidatie.

Als team kunnen wij een brede waaier van specialisaties aanbieden.

 

Manuele therapie

Manuele therapie is een internationaal erkend specialisme en therapie welke manuele technieken toepast in het onderzoek, in de behandeling en ter preventie van klachten en functiestoornissen in het houdings-en bewegingsapparaat.

De manueeltherapeut verhelpt functiestoornissen in de gewrichten door lichaamsdelen op een bepaalde manier te bewegen waardoor de beweeglijkheid verbetert en de klachten (o.a.pijn en bewegingsbeperking) verdwijnen. Ook functiestoornissen in de spieren worden behandeld door middel van speciale stretching- en massagetechnieken.

Om de effecten van deze manuele mobilisaties te behouden en/of te verbeteren zal de therapeut ook oefeningen aanleren en adviezen verstrekken. Bij een eerste consultatie wordt een hele reeks vragen gesteld om de oorzaak van uw klacht(en) te kunnen achterhalen en alle factoren vast te stellen die deze klachten beïnvloeden en/of onderhouden. Na deze vraagstelling volgt een grondig lichamelijk onderzoek. Daarna wordt een behandelplan opgesteld en alle nuttige informatie verstrekt over uw klacht, over hoe u er thuis moet mee omgaan, wat u dient te vermijden enz.

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?
Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar. Gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Voorbeelden van klachten:
° nek- en schouderklachten, al dan niet met uitstraling naar de armen
° whiplash
° spanningshoofdpijn
° lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
° hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
° bepaalde vormen van duizeligheid
° kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten
° heup-, knie-, enkelklachten
° schouder-, elleboog-, polsklachten
° frozen shoulder
° …

 

Handrevalidatie

De menselijke hand is een belangrijk en mooi, maar zeer complex lichaamsdeel. Het kan ontelbare handelingen uitvoeren. Letsels aan de hand kunnen daarom grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren.

De handrevalidatie is speciaal gericht op de revalidatie van letsels aan pols en hand. Na een operatie of ongeval, waarbij botten, pezen of zenuwen beschadigd kunnen zijn, is een snelle en specialistische revalidatie vaak van groot belang. Operatie en nabehandeling gaan daarbij hand in hand. Ook zonder operatie of ongeval kunnen er tal van problemen aan de handen ontstaan.

Samen met u bekijken we wat er nodig is om uw handfunctie zo goed mogelijk te laten herstellen. De therapie kan onder andere bestaan uit voorlichting, oefentherapie en uw hand opnieuw leren gebruiken, zodat u uw dagelijkse bezigheden en uw werk weer kan uitvoeren.

Volgende aandoeningen kunnen behandeld worden:
° Traumatische peesletsels (flexoren en extensoren)
° Dupuytren
° Rheuma
° Artrose
° Fracturen
° …

 

Sportrevalidatie

Sportrevalidatie: dit is de revalidatie van musculoskeletale aandoeningen bij sporters. Daaronder vallen ondermeer spier-peesaandoeningen, instabiliteitsklachten, kruisbandrupturen, kraakbeenlijden, overbelastingsletesels, ... Hierbij ligt de nadruk op de actieve revalidatie met aangepast oefenmateriaal zoals de BOSU, Flowin, slingoefeningen, eventueel aangevuld met manuele therapie, taping, ...

 

Medische trainingstherapie

Deze therapievorm, ontwikkeld in Scandinavië, past de principes uit de trainingsleer toe binnen de medisch aangewezen preventie, therapie en revalidatie. De laatste jaren wordt er meer en meer nadruk gelegd op het belang van oefentherapie. De medische trainingstherapie is een onderdeel van de manuele therapie. Waar de manuele therapie een scala aan manuele technieken toepast om de verminderde beweeglijkheid te herstellen gaan we deze herwonnen mobiliteit inoefenen met mobiliserende oefeningen. Meestal wordt er dan ook aan de patiënt een huisoefenschema meegegeven om de gewonnen resultaten beter te behouden.

Anderzijds is de oorzaak van het probleem net te zoeken in een vermeerderde beweeglijkheid, deze kan algemeen zijn of segmentaal. Dan is medische trainingstherapie geschikt om een teveel aan beweging te stabiliseren. De sleutel tot succes bij stabiliseren is het doelgericht trainen van de juiste spieren in een goede houding. Daarnaast wordt de sturing van de bewegingspatronen verbeterd en neemt de belastbaarheid van het gewricht- en spierstelsel stelselmatig toe.

Wat is het doel van medische trainingstherapie?

Het einddoel is een optimaal functieherstel, waarbij het activiteitenniveau vergroot wordt. Goed functioneren is mogelijk als er een evenwicht is tussen de belastbaarheid en de dagelijkse belasting van de patiënt. Met de medische trainingstherapie kunnen klachten die te maken hebben met houding en beweging en de eventuele beperkingen daarvan worden verholpen. De effectiviteit van deze benadering is ondersteund door vele studies.

Voor welke klachten is medische trainingstherapie geschikt?
° Rug –en nekproblemen o.a. door core stability
° Schouderklachten: frozen shoulder, impignement, tendinopathieën, postoperatief, …
° Peesletels d.m.v. excentrische trainingstherapie bv. tenniselleboog
° Instabiliteitproblematiek
° Fibromyalgie - CVS
° Sportletsels
° …

 

Core training

Belangrijk bij core training is stabilisatie: lokaal, globaal en reflexmatig. De core is opgebouwd uit de buikspieren (rechte, schuine en dwarse), het middenrif, de bekkenbodemspieren en diepe rugspieren (multifidi). De core verbindt het boven -en onderlichaam met elkaar en stabiliseert de romp. Het is gebleken dat deze spieren bij rugproblematiek verzwakt zijn.

Het is belangrijk dat de verschillende spieren van ons natuurlijk spierkorset samenwerken om zo voldoende bescherming te bieden tijdens belastingen van de rug bv. bij heffen en tillen. Tijdens de behandeling wordt u bewust gemaakt van de juiste werking van de spieren. Er wordt een oefenprogramma opgesteld met praktische oefeningen die u thuis verder kan uitvoeren om zo de rug en nek in goede conditie te houden.

 

Pré- en postnatale kiné

Meestal worden er 9 behandelingen voorgeschreven waarvan er drie sessies worden besteed aan de prénatale kiné: deze bestaat uit ademhalingsoefeningen, houdingsoefeningen, achtergrondinformatie.

De meeste aandacht gaat naar de postnatale kiné: oefeningen voor het versterken van de buik-, bekkenbodem- en rugspieren.

 

Endermologie

De Cellu M6 Keymodule (LPG) is een vernuftig instrument en een mooie aanvulling op onze manuele behandeling.

Het LPG-toestel heeft volgende behandelingsmogelijkheden:
° Litteken
° Brandwonden
° Lymfoedeem
° Spierspanningen
° Sport: prestaties – letsels

 

 

 

 

spacerJulialei 22 bus 1 - 2930 BRASSCHAAT - tel 03-651 64 07 - info@kineteam.bespacercreatie: KLIK-Graphics 2014